Badmintonclub Groesbeek


Badmintonclub Groesbeek

6, sep 2020
Protocol sporthal Heuvelland

In de bijlage staan de regels die er zijn in de sporthal, kleedkamers en kantine.

6, sep 2020
Opzoek naar Nieuwe Leden

Bc Groesbeek is op zoek naar nieuwe leden!!!!!

BADMINTONSEIZOEN IS WEER BEGONNEN

Na enkele maanden stil te hebben gelegen vanwege alle coronaperikelen, is ook “badmintonclub Groesbeek” weer gestart met het nieuwe seizoen 2020/2021.

Wel uiteraard onder bepaalde voorwaarden die de gemeente Berg en Dal heeft gesteld om weer in sporthal “Heuvelland” te kunnen en mogen spelen.                                                             

Zoals bij iedereen bekend zal zijn hebben de sportverenigingen het allemaal moeilijk en lopen de ledenbestanden helaas terug, ook bij ons, daarom zullen wij de komende tijd proberen om meer aandacht voor onze verenging te krijgen.

Wij kunnen nog nieuwe leden plaatsen bij zowel jeugd als senioren.

Wij nodigen iedereen van harte uit om 3 avonden, kosteloos !!, te komen kijken en te spelen.

Rackets en shuttles zijn aanwezig, je moet wel sportschoenen aan in de hal; als je mee wilt spelen, moet je daar uiteraard rekening mee houden.

Er zullen trainers en begeleiders aanwezig zijn die voor de eerste opvang en begeleiding zorgen.

Familie, vrienden, buren, maar zeker ook oud-leden en jeugdleden, die om wat voor een reden ook zijn weggegaan, zijn van harte welkom om eens langs te komen en mogelijk gaat het dan (weer) prikkelen en tevens (weer) lid te worden van de badmintonclub.

Onze vereniging speelt in Heuvelland op iedere woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur voor de jeugd en de senioren/recreanten spelen van 19:30 tot 21.30 uur.

Kijk ook eens op onze site voor meer informatie: www.bcgroesbeek.nl  of heb je vragen, mail naar info@bcgroesbeek.nl.

Hopelijk ontmoeten we jullie snel in Heuvelland.