Geschiedenis

Van het begin tot nu..

Begin 1974 moet het zijn geweest, dat de gymzaal in Breedeweg werd gehuurd door een oud-spelers van de BCG samen met wat nieuwsgierig gemaakte collega’s om een paar uur in de week door te brengen met iets dat op badminton leek. Na een tijdje bleek dat door het grote enthousiasme de zaal in de breedeweg wat tekort deed aan de eisen van de spelers en werd er gezocht naar een andere locatie. Op een woensdag avond kwamen wij bijeen in de zevensprong. Daar krioelde het uiteen van mensen die met een racket een shuttle over een volleybal net aan het ‘meppen’ waren. Na wat gesprekken over en weer, bleek dat er voldoende animo was om een badmintonclub op te richten. Op die avond is het gebeurd. Badminton Club Groesbeek was een feit.

Na wat recreatieve jaren met vriendschappelijke wedstrijden was het eindelijk tijd voor een start in de competitie van BCG. Eind september 1980 begon de eerste competitiewedstrijd.

“Wij speelden destijds in de Zevensprong. Vier banen waarvan er een alleen bestemd was voor het enkelspel. In de zaal lag een houten vloer. Een groot nadeel waren de ramen aan de Oostzijde van de hal. Als je pech had scheen de zon recht op het veld en dat was echt niet prettig, dat kan ik je verzekeren. De tegenstander kreeg dat nadeel bij het wisselen natuurlijk ook. Wij trainden op de zondagochtend van 10.00 – 12.00 uur als ik mij niet vergis. Nu achteraf gezien was dat een afschuwelijk tijdstip. Wie kwamen er allemaal. Nou kan ik je verzekeren iedereen die competitie speelde en meer dan dat zelfs. Een paar namen wil ik jullie niet onthouden. Frans Ketelaars en diens dochter, Tonnie Jacobs, Tonnie Verweij, Ingrid, Antoinette, Cliff, Raymond, Herman Bertler en diens vrouw. Verder waren mijn broers daarbij evenals een neef van mijn vrouw en buurman van mij. Ik was nog niet in het bezit van een trainersdiploma, maar dat deerde niemand. Er werd met veel plezier en enthousiasme getraind. Als er gespeeld werd zat men keurig op de bank te wachten tot men weer de baan op kon. Door de komst van eigen kantine kwam daar verandering in.”

Begin seizoen 1983-1984 werd de club uitgebreid met een jeugdafdeling. Dit was een grote stap voor de badmintonclub die in een paar jaar uitgegroeid was tot een club met meer dan 110 actieve leden.

Op een gegeven moment kwam er een schrijven van de gemeente Groesbeek dat er verhuisd moest worden van de Zevensprong naar sporthal Heuvelland.

“Tijdens de speelavond troffen wij elkaar buiten de zaal ook elkaar in de “kantine”.  Op toerbeurt werd er achter de bar gewerkt. Ik kan mij herinneren dat de leukste avonden de avonden waren als Raymond achter de bar stond.  Die nam het niet zo nauw. Ontzettend gezellig waren die uren. De drank en hapjes, ja er waren ook hapjes te koop in de kantine.  Op een goede dag kregen wij te horen dat wij moesten gaan verhuizen van de Zevensprong naar Heuvelland.  Leden van de T.C. mochten met de gemeente meepraten over de indeling van de hal. Dachten wij dat wij de zaak goed voor elkaar hadden, bleek dat achteraf een grote misvatting te zijn. In  de sporthal Heuvelland lagen in iedere hal vier banen. Je begrijpt nu wel dat de banen  toen wel erg ver uit elkaar lagen. De gemeente wilde niet meer meewerken met de herindeling en toen besloten een aantal leden het zelf te gaan doen. De mensen die ik hierboven noemde kwamen bij elkaar en zij besloten de bestaande lijnen weg te poetsen en nieuwe te gaan leggen. Zij besloten dit in de Kerstvakantie te gaan doen. Kilometers plakband kwam er aan te pas. Liters koffie en tientallen koeken werden tijdens die week aan de zwoegende mannen en vrouwen geschonken en uitgedeeld.  Hoe zij de bestaande lijnen hebben weggepoetst, dat weet ik niet meer. Wel weet ik dat de club f 40,000, – heeft uitgespaard door dit zelf te doen.  Er werd tot diep in de avond doorgewerkt. Zij hadden geen knieen meer over.  Dus beste leden, als u achteloos over de lijnen loopt, moet u zich bedenken dat vrijwilligers dit hebben gedaan. Grandioos zo’n actie. Op een enkele uitzondering na spelen zij allemaal nog bij de B.C.Groesbeek.”

Na deze tijd heeft de club vele veranderingen doorgemaakt. Niet alleen het aantal leden, maar ook de opzet werd verandert. De badmintonclub is nu bezig om de toekomst voor de club (de jeugd) op een aanzienlijk nivo te brengen, zodat er naar een aantal jaren opvolging is om de ‘oude’ garde af te lossen.

Volgend seizoen speelt de club in de hoogste klasse waar ze ooit in gespeeld hebben, namelijk 1e klasse mix district centrum en hoofdklasse Heren district centrum.